Parduotuvės taisyklės

PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos nustatyti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.skarele.com

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje.

1.3 Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

 

 1. Informacija apie pardavėją

2.1 Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.skarele.com. Pardavėjas yra UAB „FORMA A“,  juridinio asmens kodas 302538374, PVM mokėtojo kodas LT100006151915, buveinės adresas Audros g. 3, Kaunas, LT-48294.

 

 1. Prekės ir prekių atvaizdavimas internerinėje parduotuvėje

3.1.  Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2  Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje www.skarele.com, yra prieinamos.

3.3 Atveju, kai užsakytos Prekės nebelieka internetinėje parduotuvė www.skarele.com, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute).

3.4 Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

 

4.Asmens duomenų apsauga

4.1 Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

4.1.1 užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje;

4.1.2 nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

4 .2 Pirkėjas, užsakydamas prekes 4.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Už neteisingai įvestus duomenis www.skarele.com neatsako.

4.3 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą.

4.5 Surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

4.6 Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

4.7 Prekes šioje internetinėje parduotuveje gali įsigyti asmenys ne jaunesni nei 16 metų.

 

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymas, terminai

5.1 Elektroninėje parduotuvėje www.skarele.com Pirkėjas gali pirkti visą parą, septynias dienas per savaitę

5.2 Kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos EUR su PVM

5.3 Pirkimo sutartis tarp elektroninės parduotuvės www.skarele.com ir Pirkėjo pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia „patvirtinti užsakymą“ ir Pardavėjas gavęs užsakymą patvirtina jo būseną.

5.4 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš pasirinktų išankstinio atsiskaitymo būdų:

5.4.1 atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu, kai Pirkėjas nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.5 Prekės pradedamos ruošti tik gavus Pirkėjo mokėjimo patvirtinimą

 

 1. Prekių pristatymas

6.1 Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2 Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

6.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4 Prekės pristatomos Lietuvos paštu arba DPD

6.5 Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Po apmokėjimo užsakymai išsiunčiami per 1-9d.d. Nurodyti terminai yra preliminarūs, pristatymo laikas gali kisti nuo šventinio laikotarpio ar kitų nenumatytų atvejų.

6.6 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo pašto arba kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui ar atsiimant prekes pašte. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių, jų kiekio ir (ar) kurjerio / pašto pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

6.8 Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 

 1. Prekių grąžinimas
  • Prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217  “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”  (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo siuntos atsiėmimo datos.
  • Dėl prekių keitimo ir grąžinimo būtina susiekti iš anksto el. paštu.
  • Prekių keitimas ir grąžinimas galimas tik tuomet, jei:
   • grąžinama prekė nebuvo dėvėta
   • grąžinamai prekei nebuvo padarytas defektas
   • grąžinama prekė nepraradusi prekinės išvaizdos
   • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
  • Visos dovanos, kurios buvo gautos su grąžinama preke, turi būti grąžinamos kartu su grąžinama preke
  • Jei prekė nėra visiškai sukomplektuota, yra sugadintas, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę sumokėtų pirkėjo pinigų.
  • Prekės grąžinamos pirkįjo lėšomis – t.y. siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas
  • Grąžinamai prekei pasiekus Pardavėją, Pardavėjas patikrina grąžinamos prekės būklę, kiekį, asortimentą, ir įvertinus ar prekės atitinka grąžinamos prekės sąlygas informuoja Pirkėją. Už grąžinamas prekes, kurios atitinka grąžinamos prekės sąlygas, pinigai grąžinami per 30 dienų į tą sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas grąžintos prekės mokėjimas.
  • Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
  • Grąžinant ar keičiant prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.

 

 1. Atsakomybė

8.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis  el. parduotuve www.skarele.com

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.4. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4.1 Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

8.5 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.