EU aid

UAB FORMA A e. komercijos modelio diegimas

13.1.1-LVPA-K-860-01-1006 E. komercijos modelis COVID-19

UAB FORMA A įgyvendina projektą "UAB FORMA A e. komercijos modelio diegimas“, kurio metu planuoja įdiegti el. parduotuvę, skirtą įsigyti įmonės  gaminamą produkciją.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus pradėta paslaugų prekyba internetu, taip sumažinant COVID-19 pasekmes įmonės veiklai.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB FORMA A“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas – UAB „FORMA A““

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 14009.30 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 10506.97 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-02-28

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-08-31